Sambor

Fråga Jag och min kompis tänkte flytta ihop och bo i min lägenhet som är en hyreslägenhet. Behöver vi skriva ett samboavtal? Vad händer om vi blir osams. Vem har rätt till lägenheten? Svar Sambolagens bodelningsregler är bara tillämpliga på sambor. Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har […]

Vem får bevittna testamente? Fråga Vem kan bevittna testamente? Svar Två testamentsvittnen skall vara närvarande när testatorn skriver under sitt testamente eller när han förklarar att han har skrivit under det, och samtliga vittnen skall vara i samma rum då de bevittnar testamentet. Testamentsvittnena behöver inte få veta vad som står i testamentet, men bör […]

Fråga Måste jag och min make blanda in en advokat i vår bodelning när vi är så här överens? Vi vill lösa det hela så smidigt och smärtfritt som möjligt och vi är överens. Svar Nej, det måste ni inte. Om ni är överens så räcker det att ni laddar ner ett bodelningsavtal för makar på […]

Vad är laglott? Fråga Vad är laglott? Svar Laglott är det som en bröstarvinge alltid har rätt att få ut av kvarlåtenskapen. Laglotten utgör hälften av arvslotten. Bröstarvingar kan således aldrig göras helt arvslösa, utan en förälder kan endast testamentera bort 50% av sin kvarlåtenskap till någon annan än sina barn. Här finns mer information […]

Bodelning sambor Fråga Hur värderas tillgångarna vid en bodelning mellan sambor? Svar Det är brukligt att värdera bostaden till marknadsvärdet och samboegendomen till återanskaffningsvärdet alternativt till bruksvärdet. Bostadens marknadsvärde bestäms genom att en mäklare eller flera mäklare får värdera bostaden. Återanskaffningsvärdet är det som det skulle kosta en sambo att köpa en likvärdig egendom i […]