Sambor

Fråga Vi tänkte skriva testamente och vill veta vad det innebär att man testamenterar något med fri förfoganderätt? Svar Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande maken eller den efterlevande sambon ärver och fritt får förfoga över kvarlåtenskapen men får inte testamentera bort den. Klicka här för mer information samt möjlighet att ladda ner ett testamente! […]

Vad innebär sambolagen? Fråga Vad innebär sambolagen? Svar Sambolagen (2003:376) reglerar samboegendomen, dvs sambornas gemensamma bostad och bohag och hur fördelningen av den skall ske vid en bodelning. Enligt sambolagen har samborna rätt till hälften var av samboegendomen som är kvar då en eventuell skuldavräkning gjorts och det har ingen betydelse vem som har betalat […]

Fråga Registrera äktenskapsförord? – Min sambo och jag tänker gifta oss och ska skriva ett äktenskapsförord. Vi har hört att man ska registrera äktenskapsförordet? Är det så och i så fall var registrerar vi vårt äktenskapsförord? Svar Ja, ni skall registrera äktenskapsförordet hos Skatteverket. Äktenskapsförord kan ni skriva såväl innan som efter äktenskapets ingående. Om ni beställer […]

Fråga Vi vill skriva ett äktenskapsförord och vill ha olika innebörd beroende på om äktenskapsförordet blir aktuellt på grund av skilsmässa eller på grund av att någon av oss avlider. Vi vill till exempel att viss egendom ska vara enskild egendom vid en eventuell skilsmässa men giftorättsgods om någon av oss avlider. Är detta möjligt? […]

Samboegendom Fråga Vad är samboegendom? Svar Samboegendom består av: Möbler Hushållsmaskiner Villa eller lägenhet som används som gemensam bostad. Lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Detta är alltså egendom som skall delas vid en bodelning mellan sambor. Exempel på egendom som inte räknas till samboegendom och som därmed inte skall ingå i en […]