Testamente

Fråga Vi vill skriva ett äktenskapsförord och vill ha olika innebörd beroende på om äktenskapsförordet blir aktuellt på grund av skilsmässa eller på grund av att någon av oss avlider. Vi vill till exempel att viss egendom ska vara enskild egendom vid en eventuell skilsmässa men giftorättsgods om någon av oss avlider. Är detta möjligt? […]

Samboegendom Fråga Vad är samboegendom? Svar Samboegendom består av: Möbler Hushållsmaskiner Villa eller lägenhet som används som gemensam bostad. Lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Detta är alltså egendom som skall delas vid en bodelning mellan sambor. Exempel på egendom som inte räknas till samboegendom och som därmed inte skall ingå i en […]

Fråga Hur värderas mina och min mans tillgångar vid en bodelning? Svar Det är brukligt att värdera er bostad till marknadsvärdet samt ert giftorättsgods till återanskaffningsvärdet alternativt till bruksvärdet. Er bostads marknadsvärde bestäms genom att en mäklare eller värderingsman får värdera bostaden. Återanskaffningsvärdet är det som det skulle kosta någon av er att köpa en […]

Fråga Min blivande sambo äger lägenheten som jag ska flytta in i. Han vill att vi ska skriva samboavtal. Vad innebär det? Svar Genom att upprätta ett samboavtal kan du och din sambo frångå sambolagens bodelningsregler och själva avtala om hur fördelningen av er gemensamma bostad och bohag skall ske vid en bodelning er emellan. Sambolagens […]

Fråga Vad menas med att någon är en legal arvinge? Svar En legal arvinge är en person som ingår i arvsordningen enligt ärvdabalken. Du kan läsa mer om arvsordningen och andra arvsrättsliga frågor på Juridik På Internet! Ladda ner ert testamente på Juridiska Dokument! Relaterade artiklar: Vad är laglott? Skillnaden mellan arvslott och laglott Vem […]