Köpa lägenhet tillsammans olika kontantinsats

Köpa lägenhet tillsammans olika kontantinsats

Fråga

Jag och min sambo ska köpa en bostadsrätt tillsammans och vi kommer att gå in med olika kontantinsats men ändå äga 50 procent var. Vad för typ av papper behöver vi skriva?

Svar

Vi har fått flera frågor från våra kunder om hur de kan reglera olika kontantinsats vid köp av gemensam bostad. När ni som sambor äger en bostadsrätt gemensamt och tar lån tillsammans kan ni reglera att ni betalat olika mycket i kontantinsats med ett samboavtal och ett skuldebrev. Nu behöver ni inte längre köpa ett samboavtal samt ett skuldebrev till en högre kostnad eftersom denna dokumentkombination ingår i vårt dokument Samboavtal och skuldebrev vid olika kontantinsats i gemensam bostad. Naturligtvis medföljer detaljerade instruktioner med räkneexempel som hjälper er att på egen hand åstadkomma en juridiskt korrekt lösning till en bråkdel av vad det normalt kostar att få motsvarande hjälp av en jurist.

Klicka här för mer information om hur ni reglerar olika kontantinsats vid inköp av gemensam bostad!

 

Äktenskapsförord, testamente och särkullbarnFråga

Jag och min sambo ska gifta oss till våren. Vi vill att våra respektive saker ska vara personlig egendom och inte ingå i en bodelning vid en eventuell framtida skilsmässa. Vi har båda barn sedan tidigare och vill att våra barn skall ärva oss men samtidigt vill vi inte att den make som överlever den andra ska behöva flytta från vårt hus.

Svar

Äktenskapsförord

I äktenskap är huvudregeln att all egendom är giftorättsgods och därmed skall delas lika vid en bodelning i samband med skilsmässa. Ni kan dock avtala bort detta genom ett äktenskapsförord. I ett äktenskapsförord kan ni avtala om att all eller viss egendom skall utgöra enskild egendom och som sådan inte komma ifråga vid en eventuell framtida bodelning er emellan. Ni kan läsa mer om äktenskapsförord på Juridiska Dokument.

Inbördes testamente och särkullbarn

Vad gäller era särkullbarn så kan ni testamentera bort maximalt hälften av er kvarlåtenskap. Den resterande halvan av kvarlåtenskapen tillfaller era respektive särkullbarn som en konsekvens av laglottsrätten. Ett inbördes testamente kan dock upprättas så att ni antingen vädjar till era respektive särkullbarn att vänta med sitt arv tills ni båda gått bort eller ge era särkullbarn ett ekonomiskt incitament att vänta med sitt arv.

Klicka här för att ladda ner ett inbördes testamente på Juridiska Dokument!

 

Bodelning mellan makarFråga

Måste jag och min make blanda in en advokat i vår bodelning när vi är så här överens? Vi vill lösa det hela så smidigt och smärtfritt som möjligt och vi är överens.

Svar

Nej, det måste ni inte. Om ni är överens så räcker det att ni laddar ner ett bodelningsavtal för makar på Juridiska Dokument. Bodelningsavtalet är upprättat av våra jurister och är garanterat juridiskt korrekt. Alla instruktioner som ni behöver för att själva utföra er bodelning medföljer naturligtvis.

Vill ni veta mer om bodelning så rekommenderar vi en av våra systersajter Bodelning.nu. Där hittar ni detaljerad information såsom exempelvis värdering och bodelning av fastighet m.m.

Klicka här för att ladda ner ett juridiskt korrekt bodelningsavtal!

 

Vad är laglott?

Vad är laglott?Fråga

Vad är laglott?

Svar

Laglott är det som en bröstarvinge alltid har rätt att få ut av kvarlåtenskapen. Laglotten utgör hälften av arvslotten. Bröstarvingar kan således aldrig göras helt arvslösa, utan en förälder kan endast testamentera bort 50% av sin kvarlåtenskap till någon annan än sina barn. Här finns mer information om skillnaden mellan arvslott och laglott.

Klicka här för att ladda ner ett testamente på Juridiska Dokument!

 

Bodelning sambor

Bodelning sambor | Bodelning samboFråga

Hur värderas tillgångarna vid en bodelning mellan sambor?

Svar

Det är brukligt att värdera bostaden till marknadsvärdet och samboegendomen till återanskaffningsvärdet alternativt till bruksvärdet.

Bostadens marknadsvärde bestäms genom att en mäklare eller flera mäklare får värdera bostaden.

Återanskaffningsvärdet är det som det skulle kosta en sambo att köpa en likvärdig egendom i dagsläget. Går det inte att räkna ut återanskaffningsvärdet på egendomen så kan man använda sig av bruksvärdet, dvs vad egendomen är värd jämfört med likvärdig egendom.

Klicka här för att beställa och ladda ner ett bodelningsavtal för sambor på Juridiska Dokument!

 

Skiljas? Gratis juridisk information om hur ni själva ordnar er skilsmässa!Fråga

Jag och min man har bestämt oss för att skiljas. Nu undrar vi om vi måste anlita en advokat eller vars en advokat för att få till stånd en skilsmässa? Vi är helt överens och vill bara få det hela ur världen. Vi vill inte att vår skilsmässa ska dra ut på tiden och kosta en massa pengar,

Svar

Ni behöver inte anlita en advokat om du och din make är överens om att skiljasPå Juridiska Dokument kan ni ladda ner alla dokument ni behöver för att ansöka om äktenskapsskillnad! Förutom ansökan om äktenskapsskillnad så ingår exempelvis även blanketter för:

  • Särlevnadsintyg
  • Fullföljdsansökan
  • Återkallelse.

De har även bodelningsavtal som ni kan ladda ner direkt.

Inbördes testamente mellan makar eller sambor med fri förfoganderättFråga

Vi tänkte skriva testamente och vill veta vad det innebär att man testamenterar något med fri förfoganderätt?

Svar

Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande maken eller den efterlevande sambon ärver och fritt får förfoga över kvarlåtenskapen men får inte testamentera bort den.

Klicka här för mer information samt möjlighet att ladda ner ett testamente!

 

 

Vad innebär sambolagen?

Vad innebär sambolagen?Fråga

Vad innebär sambolagen?

Svar

Sambolagen (2003:376) reglerar samboegendomen, dvs sambornas gemensamma bostad och bohag och hur fördelningen av den skall ske vid en bodelning. Enligt sambolagen har samborna rätt till hälften var av samboegendomen som är kvar då en eventuell skuldavräkning gjorts och det har ingen betydelse vem som har betalat samboegendomen. Om ni vill undanta er egendom från sambolagens bodelningsregler så måste ni skriva ett samboavtal.

Här kan ni ladda ner alla dokument ni behöver som sambor!

Undrar ni om ni skall registrera äktenskapsförord? Gratis juridisk information om registrering av äktenskapsförord på Thorlund Juristbyrå. Välkommen!Fråga

Registrera äktenskapsförord? – Min sambo och jag tänker gifta oss och ska skriva ett äktenskapsförord. Vi har hört att man ska registrera äktenskapsförordet? Är det så och i så fall var registrerar vi vårt äktenskapsförord?

Svar

Ja, ni skall registrera äktenskapsförordet hos Skatteverket. Äktenskapsförord kan ni skriva såväl innan som efter äktenskapets ingående. Om ni beställer ert äktenskapsförord på Juridiska Dokument så medföljer all information ni behöver.

Skriver ni ert äktenskapsförord innan ni gifter er så gäller äktenskapsförordet från äktenskapets ingående, under förutsättning att ni lämnar in det för registrering till Skatteverket inom en månad efter ert giftermål.

Skriver ni ert äktenskapsförord under ”pågående” äktenskap så gäller ert äktenskapsförord från det datum då det registreras av Skatteverket.

Orubbat bo med inbördes testamente från Juridiska DokumentFråga

Vad innebär det när man säger att någon ska få sitta i ”orubbat bo”?

Svar

Orubbat bo är ett äldre uttryck. Det brukar kallas att den efterlevande maken får sitta kvar i ”orubbat bo” när denne ärver med fri förfoganderätt och särkullbarn inte begär ut sin laglott direkt i samband med förälderns bortgång. Även om ni inte kan göra särkullbarn arvslösa eller kräva att de skall vänta med sin laglott så finns det möjlighet att påverka särkullbarnens vilja att vänta med att begära ut sin laglott. Vårt inbördes testamente för makar ger er olika möjligheter att åstadkomma en bra lösning om ni har särkullbarn.