Allmän handling

Allmän handling – Alla handlingar som har kommit in till eller är upprättad hos en statlig eller kommunal myndighet och som förvaras hos myndigheten är allmänna handlingar. En allmän handling kan vara i pappersform, e-post, ett ljud- eller videoband, en cd-skiva eller en diskett mm.