Andrahandskontrakt

Andrahandskontrakt – Ett andrahandskontrakt är ett avtal varigenom förstahandsinnehavaren av en rättighet upplåter rättigheten vidare till en andrahandsinnehavare. Inom exempelvis hyresrätten är det vanligt att en förstahandshyresgäst hyr ut sin hyresrätt i andra hand.

Ladda ner ett andrahandskontrakt på Juridiska Dokument!