Arv

Arv – Den fördelning av en avliden persons kvarlåtenskap som sker i enlighet den legala arvsordningen.

Läs mer om arv på Arv och Testamente!