Ärvdabalken

ÄrvdabalkenÄrvdabalken är den del av lagboken som innehåller lagar och förordningar om arv, testamente, boutredning och arvskifte.