Arvinge

ArvingeArvinge är en person som har rätt till arv enligt den legala arvsordningen.