Arvlåtare

Arvlåtare – Med Arvlåtare menas den avlidne i de bestämmelser i lag varigenom det avgörs hur kvarlåtenskapen efter den avlidne skall fördelas.