Arvsklass

Arvsklass – Ärvdabalken reglerar hur kvarlåtenskapen efter en avliden person skall fördelas. Lagen delar in arvtagarna i 3 arvsklasser. Läs mer om arvsklasserna här!