Arvslott

Arvslott – Den del av kvarlåtenskapen som en legal arvinge har rätt till kallas arvslott. Ett testamente kan innebära att det finns mindre kvarlåtenskap att dela på för de legala arvingarna.