Bodelning

Bodelning – En bodelning är den uppdelning av egendom som sker exempelvis vid skilsmässa eller i samband med den ena makens bortgång. Även sambor för sambor kan det bli aktuellt med bodelning i samband med separation.

Läs mer om bodelning på vår specialsajt: Bodelning.nu.

På vår systersajt Juridiska Dokument kan ni ladda ner bodelningsavtal för såväl gifta som för sambor.