Dödsbo

Dödsbo – Ett dödsbo är kvarlåtenskap efter en avliden person innan den fördelats genom arv. Ett dödsbo räknas som en juridisk person.