Dödsrättshandling

Dödsrättshandling – En dödsrättshandling är en juridisk handling som upprättats enkom för att gälla sedan upphovsmannen avlidit. Ett testamente är en dödsrättshandling.