Efterarv

Efterarv – Efterarv är det samma som uppskjuten arvsrätt. Om exempelvis den efterlevande maken får behålla hela kvarlåtenskapen och därmed får sitta kvar i ”orubbat bo”, så fördelas den först avlidnes del av kvarlåtenskapen vidare till dennes arvingar när den efterlevande maken väl avlidit. Denna uppskjutna arvsrätt kallas efterarv.