Enskild egendom

Enskild egendom – Enskild egendom ingår inte i en bodelning mellan makar eller sambor.

Enskild egendom i äktenskap

Egendom som är den ena makens enskilda egendom i ett äktenskap saknar den andra maken giftorätt i. Enskild egendom ingår således inte i en bodelning makarna emellan. Makarna kan avtala om att viss eller all deras egendom ska vara enskild egendom i ett äktenskapsförord. Läs mer om äktenskapsförord här!

Enskild egendom i samboförhållande

Det finns ingen motsvarighet till enskild egendom i ett samboförhållande. Egendom som någon av samborna erhåller genom gåva eller testamente med villkor om att den ska vara mottagarens enskilda egendom är dock inte samboegendom och ingår således inte i en bodelning mellan sambor.