Företrädaransvar

FöreträdaransvarFöreträdaransvar är personligt betalningsansvar för en juridisk persons skatteskulder.