Förskott på arv

Förskott på arv – Gåvor till barn och barnbarn kan anses vara förskott på arv och skall i så fall räknas från arvingens arvslott vid arvskiftet.