Fullmakt

Fullmakt – En fullmakt är ett bemyndigande att handla å en annan persons vägnar.