Giftorätt

GiftorättGiftorätt inträder vid äktenskapets ingående och omfattar all egendom som makarna äger och framöver förvärvar, under förutsättning att inget annat avtalats mellan makarna genom ett äktenskapsförord.

Läs mer om giftorätt på Juridik På Internet!