Giftorättsgods

GiftorättsgodsGiftorättsgods är en beteckning på den egendom i ett äktenskap som inte är enskild egendom och således skall delas mellan makarna vid en framtida bodelning.