Inbördes testamente

Inbördes testamente – Ett inbördes testamente är ett testamente upprättat mellan två eller flera personer till varandras förmån. Det är vanligt att makar och sambor låter upprätta inbördes testamente. Många sambor är omedvetna om att de enligt lag inte ärver varandra utan måste skriva ett inbördes testamente för detta ändamål.

Ladda ner ett inbördes testamente för makar på Juridiska Dokument!

Ladda ner ett inbördes testamente för sambor på Juridiska Dokument!

Om ni vill att vi på Thorlund Juristbyrå skall hjälpa er med ert inbördes testamente så hittar ni mer information här!