Legal arvinge

Legal arvinge – En legal arvinge är en person som enligt den legala arvsordningen har rätt att ärva den avlidne.