Legat

LegatLegat är en viss bestämd sak eller bestämt belopp som erhålls enligt testamente.