Legatarie

Legatarie – En legatarie är en testamentstagare som får en bestämd sak.