Nettogiftorättsgods

Nettogiftorättsgods – Vid en bodelning görs en avräkning av skulder som hör till giftorättsgodset. Det som är kvar efter skuldavräkningen är nettogiftorättsgods.