Nödtestamente

Nödtestamente –  I nödfall kan formkraven för upprättande av testamente åsidosättas och ett nödtestamente kan godkännas. Detta får ske utan bevittning om det sker skriftligen och kräver två vittnen om det sker muntligen.