Omyndig

OmyndigOmyndig har två olika betydelser:

  • En person som är under 18 år, benämns numera oftast som underårig.
  • En person som har förmyndare.