Orubbat bo

Orubbat boOrubbat bo är äldre terminologi som innebär att den efterlevande maken ärver med fri förfoganderätt. För att åstadkomma detta krävs ett testamente upprättat just för detta ändamål. Detta kan vi hjälpa dig med, klicka här för mer information!