Samboegendom

SamboegendomSamboegendom är sådan egendom som kan bli föremål för bodelning i enlighet med sambolagen. Läs mer om samboegendom här.