Testator

Testator – En testator är en person som upprättar ett testamente.