Tradition

TraditionTradition är en besittningsövergång av en sak genom att denna överlämnas (traderas) från en person till en annan.