Äktenskapsförord, testamente och särkullbarnFråga

Jag och min sambo ska gifta oss till våren. Vi vill att våra respektive saker ska vara personlig egendom och inte ingå i en bodelning vid en eventuell framtida skilsmässa. Vi har båda barn sedan tidigare och vill att våra barn skall ärva oss men samtidigt vill vi inte att den make som överlever den andra ska behöva flytta från vårt hus.

Svar

Äktenskapsförord

I äktenskap är huvudregeln att all egendom är giftorättsgods och därmed skall delas lika vid en bodelning i samband med skilsmässa. Ni kan dock avtala bort detta genom ett äktenskapsförord. I ett äktenskapsförord kan ni avtala om att all eller viss egendom skall utgöra enskild egendom och som sådan inte komma ifråga vid en eventuell framtida bodelning er emellan. Ni kan läsa mer om äktenskapsförord på Juridiska Dokument.

Inbördes testamente och särkullbarn

Vad gäller era särkullbarn så kan ni testamentera bort maximalt hälften av er kvarlåtenskap. Den resterande halvan av kvarlåtenskapen tillfaller era respektive särkullbarn som en konsekvens av laglottsrätten. Ett inbördes testamente kan dock upprättas så att ni antingen vädjar till era respektive särkullbarn att vänta med sitt arv tills ni båda gått bort eller ge era särkullbarn ett ekonomiskt incitament att vänta med sitt arv.

Klicka här för att ladda ner ett inbördes testamente på Juridiska Dokument!

 

Comments on this entry are closed.