Bodelning - Värdering av hus vid bodelning.Fråga

Hur värderas mina och min mans tillgångar vid en bodelning?

Svar

Det är brukligt att värdera er bostad till marknadsvärdet samt ert giftorättsgods till återanskaffningsvärdet alternativt till bruksvärdet.

Er bostads marknadsvärde bestäms genom att en mäklare eller värderingsman får värdera bostaden.

Återanskaffningsvärdet är det som det skulle kosta någon av er att köpa en likvärdig egendom i dagsläget. Går det inte att använda sig av återanskaffningsvärdet på egendomen så kan ni använda er av bruksvärdet, det vill säga vad egendomen är värd jämfört med likvärdig egendom.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett bodelningsavtal för makar! Nedanstående film visar hur det går till när du beställer ett bodelningsavtal på Juridiska Dokument.

Klicka här för att beställa ett bodelningsavtal på Juridiska Dokument!

 

Comments on this entry are closed.