Särkullbarn rätt till arv

Särkullbarn rätt till arvFråga

Kan vi skriva in i inbördes testamentet att våra särkullbarn inte får ta ut sitt arv när föräldern dör? Vi vill kunna sitta kvar i orubbat bo.

Svar

Frågan gäller särkullbarns rätt till arv. Nej, ni kan inte förordna i ett testamente att särkullbarn inte får ta ut sin laglott vid förälderns död, särkullbarn har alltid rätt att få ut sin laglott. Vad ni kan göra är att vädja till dem att vänta tills ni båda har avlidit.

 

Här finns mer information om inbördes testamente för makar med särkullbarn!

Läs mer om särkullbarns arv på Arv och Testamente!

Comments on this entry are closed.