Samboegendom
Samboegendom - Skriv ett samboavtal om ni vill avtala bort sambolagens bodelningsregler.

Fråga

Vad är samboegendom?

Svar

Samboegendom består av:

 • Möbler.
 • Hushållsmaskiner.
 • Villa eller lägenhet som är införskaffad gemensamt och som används som gemensam bostad.
 • Lösöre som är införskaffat gemensamt och är avsett för det gemensamma hemmet.

Detta är alltså egendom som skall delas i en bodelning mellan sambor.

Exempel på egendom som inte räknas till samboegendom och som därmed inte skall ingå i en bodelning mellan sambor:

 • Sommarstuga eller bostad som den ena sambon innehade sedan tidigare och som den andre sambon köpt in sin i eller fått en andel i.
 • Bil och båt.
 • Banktillgodohavanden såsom pensionssparkonton osv.
 • Aktier.
 • Arv eller gåva som sambon fått som enskild egendom.
 • Fritidsutrustning: fiskespön, jägarutrustning med mera.
 • Egendom som ägdes av samborna innan de blev sambor.

Genom ett samboavtal kan sambor avtala bort sambolagens bodelningsregler. Dessa bodelningsregler innebär att att all samboegendom ska delas lika mellan samborna när deras förhållande tar slut. Detta oberoende av vem som har betalat vad eller vem som står som ägare. Om egendomen klassas som samboegendom ska del delas lika. Vill sambor avtala bort dessa bodelningsregler kan de som sagt upprätta ett samboavtal. Då tar var och en sin egendom när förhållandet upphör och ingen bodelning ska förrättas. Besök Juridiska Dokument för mer information om samboavtal!

På Juridiska Dokument finns alla dokument som sambor har behov av för direkt nedladdning!

Comments on this entry are closed.