Samboegendom
Samboegendom - Skriv ett samboavtal om ni vill avtala bort sambolagens bodelningsregler.

Fråga

Vad är samboegendom?

Svar

Samboegendom består av:

 • Möbler
 • Hushållsmaskiner
 • Villa eller lägenhet som används som gemensam bostad.
 • Lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet.

Detta är alltså egendom som skall delas vid en bodelning mellan sambor.

Exempel på egendom som inte räknas till samboegendom och som därmed inte skall ingå i en bodelning mellan sambor:

 • Sommarstuga
 • Bil och båt
 • Banktillgodohavanden såsom pensionsspar osv.
 • Aktier
 • Arv eller gåva som sambon fått som enskild egendom.
 • Fritidsutrustning: fiskespön, jägarutrustning mm
 • Egendom som ägdes av samborna innan de blev sambor.

Genom ett samboavtal kan sambor avtala bort sambolagens bodelningsregler. Besök Juridiska Dokument för mer information om samboavtal!

På Juridiska Dokument finns alla dokument som sambor har behov av för direkt nedladdning!

Comments on this entry are closed.