Fråga Vad menas med att någon är en legal arvinge? Svar En legal arvinge är en person som ingår i arvsordningen enligt ärvdabalken. Du kan läsa mer om arvsordningen och andra arvsrättsliga frågor på Juridik På Internet! Ladda ner ert testamente på Juridiska Dokument! Relaterade artiklar: Ingår arvegods i bodelning mellan sambor? Sambors arvsrätt Fri […]