Fråga Jag och min kompis tänkte flytta ihop och bo i min lägenhet som är en hyreslägenhet. Behöver vi skriva ett samboavtal? Vad händer om vi blir osams. Vem har rätt till lägenheten? Svar Sambolagens bodelningsregler är bara tillämpliga på sambor. Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har […]


Samboegendom Fråga Vad är samboegendom? Svar Samboegendom består av: Möbler Hushållsmaskiner Villa eller lägenhet som används som gemensam bostad. Lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Detta är alltså egendom som skall delas vid en bodelning mellan sambor. Exempel på egendom som inte räknas till samboegendom och som därmed inte skall ingå i en […]


Fråga Min blivande sambo äger lägenheten som jag ska flytta in i. Han vill att vi ska skriva samboavtal. Vad innebär det? Svar Genom att upprätta ett samboavtal kan du och din sambo frångå sambolagens bodelningsregler och själva avtala om hur fördelningen av er gemensamma bostad och bohag skall ske vid en bodelning er emellan. Sambolagens […]