Samboegendom Fråga Vad är samboegendom? Svar Samboegendom består av: Möbler Hushållsmaskiner Villa eller lägenhet som används som gemensam bostad. Lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Detta är alltså egendom som skall delas vid en bodelning mellan sambor. Exempel på egendom som inte räknas till samboegendom och som därmed inte skall ingå i en […]