Arvsrätt samboFråga

Arvsrätt sambo – Jag och min sambo äger en villa gemensamt. Vi har inga barn. Vad händer om någon av oss dör? Ärver sambon då?

Svar

Sambor har ingen arvsrätt efter varandra. Om en av er avlider så har alltså inte den efterlevande sambon rätt till något arv. Om ni vill ärva varandra så måste du och din sambo skriva ett inbördes testamente. På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett testamente som är upprättat speciellt för sambor.

Klicka här för mer information om nedladdningsbara juridiska dokument för sambor!

 

 

Arvsrätt särkullbarn

Arvsrätt särkullbarn

Fråga

Arvsrätt särkullbarn – Min make har två särkullbarn och jag undrar vad som gäller rent juridiskt om han skulle avlida. Vi har pratat om att skriva testamente men det har inte blivit så mycket av det. I veckan avled en arbetskamrat till min man och då började vi prata om att skriva ett inbördes testamente. Vi vill att hans barn ska vänta med att ta ut sitt arv tills vi båda är döda. Har läst att era testamenten ger flera möjligheter därtill och skulle vilja veta mer om detta.

Svar

Tack för din fråga! Även utan testamente så ärver gifta varandra med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att arvet inte kan testamenteras vidare men att arvtagaren i övrigt fritt kan disponera kvarlåtenskapen. Särkullbarn, dvs ej gemensamma barn, har dock rätt att få ut sin arvslott efter föräldern direkt vid dennes bortgång. Med ett inbördes testamente kan ni begränsa särkullbarnets arvsrätt till laglotten, vilket är detsamma som halva arvslotten. Därutöver kan ni med våra testamenten vädja till särkullbarnet om att vänta med att ta ut sitt arv tills ni båda är avlidna. Ni har också möjlighet att ge särkullbarnet ett ekonomiskt incitament att vänta med sitt arv till ni båda är bortgångna.

Du har möjlighet att ladda ner ett inbördes testamente på Juridiska Dokument. Återkom gärna om du har fler frågor eller funderingar.

 

Hur lång tid tar det att skiljas?

Vill ni veta hur lång tid det tar att skiljas om ni lämnar in en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad?Fråga

Vi är överens om att skiljas och har inga barn under 16 år som bor hemma längre (barnen är 19, 21 och 24 år gamla). Träder då skilsmässan i kraft i samband med att vi lämnat in en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten?

Svar

Nej, det tar några veckor innan ni är juridiskt skilda trots att det är en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad och ni båda är överens. Handläggningstiden varierar från tingsrätt till tingsrätt, vanligtvis är det någon vecka det är frågan om innan ert ärende tas upp till behandling. Sedan tar det tre veckor innan domen vinner laga kraft, eftersom parterna alltid har den tiden på sig att överklaga beslutet. Om ingen av er överklagar så har er skilsmässa vunnit laga kraft tre veckor efter att tingsrätten meddelat sin dom.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner alla de dokument som behövs vid en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad!

Hyra ut hyresrätt i andra hand

Fråga

Hyra ut hyresrätt i andra hand – Jag undrar vad som krävs för att jag ska få hyra ut min hyresrätt i andra hand?

Svar

Till att börja med är det viktigt att din hyresvärd samtycker till att du hyr ut din hyresrätt. Att hyra ut i andra hand utan hyresvärdens godkännande är riskfyllt och kan i värsta fall resultera i att du förlorar din hyresrättslägenhet och blir skadeståndsskyldig. Vid en andrahandsuthyrning så ansvarar du för att hyran blir betald och att din andrahandshyresgäst sköter sig. Det är inte att rekommendera att du hyr ut hyresrätt i andra hand utan att skriva ett andrahandskontrakt. I andrahandskontraktet avtalar ni bland annat om:

  • Längden på hyresperioden.
  • Om telefoni, bredband och el skall ingå i hyran.
  • Parternas ansvar och skyldigheter.
  • Uppsägningsvillkor.

Klicka här för att ladda ner alla dokument du behöver när du skall hyra ut hyresrätt!

Oftast krävs det särskilda skäl för att få hyra ut hyresrätt i andra hand. Godtagbara skäl för att hyra ut i andra hand anses exempelvis vara:

  • Att du vill prova på att vara sambo.
  • Att du skall studera på annan ort.
  • Att du tillfälligt skall flytta utomlands.

Läs mer om att hyra ut hyresrätt i andra hand samt ladda ner alla dokument du behöver för detta ändamål på Juridiska Dokument!

 

Samboavtal - måste vi skriva samboavtal?Fråga

Samboavtal – Jag och min flickvän tänker flytta ihop. Från vänner och familj får vi höra att vi ska tänka på juridiken innan vi blir sambor. Men vi är överens om att vi ska ha ekonomi var för sig, åtminstone i början. Vad gäller för sambor och måste vi skriva samboavtal?

Svar

Med sambor så avses i sambolagens mening två personer som bor tillsammans i parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Ett samboförhållande upphör när någon av samborna avlider, gifter sig eller om samborna separerar.

När samboförhållandet upphör så skall en bodelning göras av samboegendomen om någon av samborna begär detta. Samboegendom utgörs av den gemensamma bostaden samt därtill hörande bohag under förutsättning att denna egendom förvärvats för gemensamt bruk.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett samboavtal. I ett samboavtal kan ni avtala bort sambolagens bodelningsregler delvis eller helt och hållet. Alla dokument på Juridiska Dokument är upprättade av jurister med specialkompetens vilket garanterar att dokumenten är juridiskt korrekta.

Klicka här för mer information om de juridiska dokument som ni kan behöva som sambor!

 

Sambors arvsrätt

Sambors arvsrätt - Sambor ärver inte varandra enligt lag utan måste skriva ett gemensamt testamente om de vill ärva varandra.Fråga

Jag och min sambo har gemensamma barn och jag har också ett barn från ett tidigare förhållande. Vi har köpt en bostadsrättslägenhet tillsammans. Vi funderar nu på att upprätta ett gemensamt testamente eftersom vi hört att vi inte ärver varandra annars. Stämmer det?

Svar

Din fråga rör sambors arvsrätt. Det stämmer att ni som sambor inte har någon inbördes arvsrätt, vilket innebär att barnen ärver direkt om ni inte har ett inbördes testamente. På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett testamente som är speciellt upprättat med er situation i åtanke.

Klicka här för mer information om sambors arvsrätt och inbördes testamente!

 

Vad gör en bodelningsförrättare? Vi ger dig gratis svar på din fråga. Välkommen till Thorlund Juristbyrå!

Ansökan om bodelningsförrättare

Ansökan om bodelningsförrättare: Vad gör en bodelningsförrättareFråga

Jag tänkte lämna in en ansökan om bodelningsförrättare till tingsrätten och undrar om ni kan berätta lite om vad en bodelningsförrättare gör?

Svar

En bodelningsförrättare träder in om ni inte kommer överens sinsemellan om hur egendomen er emellan skall bodelas. Bodelningsförrättare ansöker du om i tingsrätten och du kan själv ange någon som du vill skall utföra bodelningen eller så utser domstolen någon, oftast en advokat.

Bodelningsförrättaren kallar sedan parterna till ett möte där det diskuteras vilka möjligheter det finns att komma överens om en bodelning. Därefter skall parterna inkomma med information om egendomen som skall bodelas. Bodelningsförrättaren sammanställer sedan allt till en bodelningshandling, ett förslag till bodelning, som lämnas in till tingsrätten. Parterna har sedan fyra veckor på sig att överklaga bodelningsförrättarens förslag till bodelning innan den vinner laga kraft.

Bodelningförrättarens arvode betalas med hälften var av parterna men förrättaren kan besluta om annan fördelning om exempelvis en av parterna försvårat bodelningen. Du har möjlighet att ansöka om ersättningsgaranti från staten. Detta görs hos tingsrätten och du kan få ersättningsgaranti för fem timmars arbete.

Behöver du ansöka om bodelningsförrättare så har vi dokument för detta:

Behöver du bodelningsavtal så har vi detta för både gifta och sambor.

Vi har även alla handlingar som ni behöver vid en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad.

Undrar du när du kan få kvarsittningsrätt vid skilsmässa? Svaret hittar du här på Thorlund Juristbyrå!

Kvarsittningsrätt

Fråga

Kvarsittningsrätt – Min man och jag skall skiljas. Det är hans hus men jag hävdar att jag kan få bo kvar om tingrätten anser att jag behöver bostaden bättre. Förutom att barnen ska bo med mig så är huset handikappanpassat för min skull och med bidrag från kommunen. Visst har jag rätt?

Svar

Man kan få kvarsittningsrätt/besittningsrätt till en bostad trots att den tillhör den andre maken. Orsaker till att man kan få detta kan vara just på grund av de orsaker du redan nämner, dvs att barnen skall bo med dig och att bostaden är handikappanpassad för dina behov. Andra orsaker kan vara att den ena maken har sin arbetsplats i närhet till bostaden eller att en av er har varit mer aktiv i anskaffningen av bostaden.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner en ansökan om äktenskapsskillnad!

Fri förfoganderättFråga

Vad innebär det egentligen att en make ärver med fri förfoganderätt?

Svar

Ett förordnande om fri förfoganderätt i ett inbördes testamente mellan makar innebär att den efterlevande maken övertar den avlidnes kvarlåtenskap. Den efterlevande maken får i princip göra vad han eller hon vill med kvarlåtenskapen under sin livstid utom att testamentera bort den. I övrigt kan den efterlevande maken göra vad denne önskar med kvarlåtenskapen. Exempelvis är det tillåtet för denne att konsumera, ge bort eller att sälja alla tillgångarna.

Efter att den efterlevande maken avlidit skall de tillgångar som återstår av kvarlåtenskapen fördelas i enlighet med ett förordnande om efterarv i testamentet eller i enlighet med lag. Den efterlevande maken ärver en andel i boet med fri förfoganderätt – inte viss specifik egendom. Som en konsekvens av detta står det den efterlevande maken fritt att testamentera bort en släktklenod under förutsättning att det återstår tillräckligt med tillgångar i dödsboet till att lösa ut makens efterarvingar. Det sistnämnda är lite överkurs men det kan vara viktigt att känna till. Läs mer om inbördes testamente här.

Klicka här för att ladda ner ett testamente som passar just er livssituation!

 

Särkullbarns arvsrättFråga

Särkullbarns arvsrätt – Min pappa avled för ett par veckor sedan och i testamentet stod det att hans nya fru skulle ärva all hans kvarlåtenskap. Jag undrar om jag kan överklaga testamentet då jag är särkullbarn. Har läst att föräldrar inte kan göra sina särkullbarn arvslösa.

Svar

Som särkullbarn har du alltid rätt att kräva ut din laglott oavsett vad som står i testamentet. Din laglott är hälften av arvslotten. Du måste dock påkalla jämkning av testamentet inom 6 månader från den dag då du först tog del av det. Läs mer om särkullbarns arvsrätt, arvslott och laglott här.

På Juridiska Dokument finns dokument för livets alla skeden. Om du inte redan skrivit ett testamente så passa på att besöka Juridiska Dokument!