Skilsmässoansökan

Fråga

Skilsmässoansökan – Vad gäller vid skilsmässa? Jag och min man har varit gifta i 22 år och har nu tagit ett gemensamt beslut om att vi ska ta ut skilsmässa. Vi är fortfarande väldigt goda vänner men har glidit ifrån varandra känslomässigt. Vi är överens om hur vi ska skiljas och hur bodelningen ska gå till. Måste vi ändå anlita en advokat?

 

Svar

Om ni är överens om att ta ut skilsmässa så kan ni lämna in en gemensam skilsmässoansökan till tingsrätten. Ni vänder er till tingsrätten i den kommun där ni är skrivna. Om ni bor stadigvarande utomlands så skall er skilsmässoansökan lämnas in till tingsrätten i Stockholm.

Ni kan ladda ner en gemensam ansökan om skilsmässa på Juridiska Dokument!

Om ni har  hemmavarande barn under 16 år så utgår alltid betänketid på mellan ett halvår och ett år. Efter att betänketiden gått ut så måste ni lämna in en fullföljdsansökan för att er äktenskapsskillnad skall fullbordas. Om ni inte lämnar in en fullföljdsansökan efter betänketiden så avskriver tingsrätten ert ärende.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner alla dokument som ni behöver för er skilsmässa:

  1. Gemensam ansökan om äktenskapsskillnad
  2. Bodelningsavtal för makar

Alla dokument på Juridiska Dokument är upprättade av jurister och garanterat juridiskt korrekta samt alltid uppdaterade och i enlighet med gällande lagstiftning!

Samboavtal samborFråga

Jag och min kompis tänkte flytta ihop och bo i min lägenhet som är en hyreslägenhet. Behöver vi skriva ett samboavtal? Vad händer om vi blir osams. Vem har rätt till lägenheten?

Svar

Sambolagens bodelningsregler är bara tillämpliga på sambor. Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Således är sambolagen inte tillämplig på er situation och påverkar inte din rätt till din hyreslägenhet. Du kan känna dig helt trygg och något samboavtal behöver ni inte skriva.

Sambor kan ladda ner ett samboavtal här!

 

 

Vem ärver sambo?

Vem ärver sambo?Fråga

Vi lever i ett samboförhållande och vi har inga gemensamma barn. Jag och min sambo har inte skrivit något testamente och har på senaste tiden börjat undra vad som händer om någon av oss dör. Vem ärver egentligen om en av oss dör?

Svar

Vem ärver sambo? Sambor ärver inte varandra, så om någon av er avlider fördelas den avlidnes tillgångar enligt arvsordningen i ärvdabalken:

  1. Första arvsklassen – Först ärver den avlidne sambons bröstarvingar, dvs barn och barnbarn. Finns det inga bröstarvingar så går arvet vidare till andra arvsklassen
  2. Andra arvsklassen – Andra arvsklassen består av den avlidne sambons föräldrar, syskon och syskonbarn. Det är i första hand föräldrarna som ärver, och om ingen av dessa lever så går det vidare till syskonen. Är något av syskonen avlidna så ärver syskonbarnen.
  3. Tredje arvsklassen – Finns det ingen arvinge i andra arvsklassen så ärver den avlidne sambons mor- och farföräldrar samt deras barn. Kusiner till den avlidne ärver dock inte, utan finns ingen efterlevande i någon av arvsklasserna så tillfaller kvarlåtenskapen allmänna arvsfonden.

Om du och din sambo vill ärva varandra så är det av största vikt att ni skriver ett inbördes testamente. På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett inbördes testamente för sambor som är upprättat av våra jurister!

 

Räknas gåvor som förskott på arv?Fråga

Jag har hjälpt min mamma en hel del de senaste åren. Min mamma har gett mig en del gåvor för denna hjälp och vad jag förstått så kan man räkna detta som ett förskott på mitt arv. Mamma har berättat för mina syskon att gåvorna inte är förskott på arv men syskonsämjan är inte den bästa och ibland rent av riktigt otrevlig. Kan mamma göra något juridiskt för att undvika att gåvorna frånräknas som förskott på mitt arv?

Svar

Ja, din mamma kan upprätta ett testamente vari hon förordnar att de gåvor hon givit dig under sin livstid inte skall vara förskott på arv.

Klicka här för mer information samt möjlighet att ladda ner ett juridiskt korrekt testamente på vår systersajt Juridiska Dokument!

Vem får bevittna testamente?

Bevittna testamenteFråga

Vem kan bevittna testamente?

Svar

Två testamentsvittnen skall vara närvarande när testatorn skriver under sitt testamente eller när han förklarar att han har skrivit under det, och samtliga vittnen skall vara i samma rum då de bevittnar testamentet.

Testamentsvittnena behöver inte få veta vad som står i testamentet, men bör veta att handlingen som de bevittnar är ett testamente. Ett vittne får inte heller vara under 15 år, släkt med testatorn, testamentstagare eller psykiskt störd.

Klicka här för att ladda ner ett testamente på vår systersajt Juridiska Dokument!

Köpa lägenhet tillsammans olika kontantinsats

Köpa lägenhet tillsammans olika kontantinsats

Fråga

Jag och min sambo ska köpa en bostadsrätt tillsammans och vi kommer att gå in med olika kontantinsats men ändå äga 50 procent var. Vad för typ av papper behöver vi skriva?

Svar

Vi har fått flera frågor från våra kunder om hur de kan reglera olika kontantinsats vid köp av gemensam bostad. När ni som sambor äger en bostadsrätt gemensamt och tar lån tillsammans kan ni reglera att ni betalat olika mycket i kontantinsats med ett samboavtal och ett skuldebrev. Nu behöver ni inte längre köpa ett samboavtal samt ett skuldebrev till en högre kostnad eftersom denna dokumentkombination ingår i vårt dokument Samboavtal och skuldebrev vid olika kontantinsats i gemensam bostad. Naturligtvis medföljer detaljerade instruktioner med räkneexempel som hjälper er att på egen hand åstadkomma en juridiskt korrekt lösning till en bråkdel av vad det normalt kostar att få motsvarande hjälp av en jurist.

Klicka här för mer information om hur ni reglerar olika kontantinsats vid inköp av gemensam bostad!

 

Äktenskapsförord, testamente och särkullbarnFråga

Jag och min sambo ska gifta oss till våren. Vi vill att våra respektive saker ska vara enskild egendom och inte ingå i en bodelning i framtiden. Vi har båda barn sedan tidigare och vill att våra barn skall ärva oss men samtidigt vill vi inte att den make som överlever den andra ska behöva flytta från vårt hus.

Svar

Äktenskapsförord

I ett äktenskap är huvudregeln att all egendom är giftorättsgods och därmed ska delas lika i samband med en bodelning när äktenskapet upphör. Ni kan dock avtala bort detta genom ett äktenskapsförord. I ett äktenskapsförord kan ni avtala om att all eller viss egendom skall utgöra enskild egendom och som sådan inte komma ifråga vid en framtida bodelning er emellan. Ni kan läsa mer om, och även ladda ner ett, äktenskapsförord på Juridiska Dokument.

Inbördes testamente och särkullbarn

Vad gäller era särkullbarn så kan ni testamentera bort maximalt hälften av er kvarlåtenskap. Den resterande halvan av kvarlåtenskapen tillfaller era respektive särkullbarn som en konsekvens av laglottsrätten. Ett inbördes testamente kan dock upprättas så att ni antingen vädjar till era respektive särkullbarn att vänta med sitt arv tills ni båda gått bort eller ge era särkullbarn ett ekonomiskt incitament att vänta med sitt arv.

Klicka här för att ladda ner ett inbördes testamente på Juridiska Dokument!

Bodelning mellan makarFråga

Måste jag och min make blanda in en advokat i vår bodelning när vi är så här överens? Vi vill lösa det hela så smidigt och smärtfritt som möjligt och vi är överens.

Svar

Nej, det måste ni inte. Om ni är överens så räcker det att ni laddar ner ett bodelningsavtal för makar på Juridiska Dokument. Bodelningsavtalet är upprättat av våra jurister och är garanterat juridiskt korrekt. Alla instruktioner som ni behöver för att själva utföra er bodelning medföljer naturligtvis.

Vill ni veta mer om bodelning så rekommenderar vi en av våra systersajter Bodelning.nu. Där hittar ni detaljerad information såsom exempelvis värdering och bodelning av fastighet m.m.

Klicka här för att ladda ner ett juridiskt korrekt bodelningsavtal!

 

Vad är laglott?

Vad är laglott?Fråga

Vad är laglott?

Svar

Laglott är det som en bröstarvinge alltid har rätt att få ut av kvarlåtenskapen. Laglotten utgör hälften av arvslotten. Bröstarvingar kan således aldrig göras helt arvslösa, utan en förälder kan endast testamentera bort 50% av sin kvarlåtenskap till någon annan än sina barn. Här finns mer information om skillnaden mellan arvslott och laglott.

Klicka här för att ladda ner ett testamente på Juridiska Dokument!

 

Bodelning sambor

Bodelning sambor | Bodelning samboFråga

Hur värderas tillgångarna vid en bodelning mellan sambor?

Svar

Det är brukligt att värdera bostaden till marknadsvärdet och samboegendomen till återanskaffningsvärdet alternativt till bruksvärdet.

Bostadens marknadsvärde bestäms genom att en mäklare eller flera mäklare får värdera bostaden.

Återanskaffningsvärdet är det som det skulle kosta en sambo att köpa en likvärdig egendom i dagsläget. Går det inte att räkna ut återanskaffningsvärdet på egendomen så kan man använda sig av bruksvärdet, dvs vad egendomen är värd jämfört med likvärdig egendom.

Klicka här för att beställa och ladda ner ett bodelningsavtal för sambor på Juridiska Dokument!