Ärva skulder - ärver man skulder?Fråga

Ärva skulder – Jag undrar om man ärver skulder? När jag dör, ärver mina söner mina skulder då?

Svar

Dina söner kommer inte att ärva dina skulder eftersom skulder inte går i arv. Vid din bortgång bildas en juridisk person, ett dödsbo, som består av din totala kvarlåtenskap, både dina tillgångar och skulder. Om inte tillgångarna i dödsboet räcker för att betala skulderna så kommer skulderna att avskrivas.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett testamente som passar just er livssituation!

 

Comments on this entry are closed.