Fri förfoganderättFråga

Vad innebär det egentligen att en make ärver med fri förfoganderätt?

Svar

Ett förordnande om fri förfoganderätt i ett inbördes testamente mellan makar innebär att den efterlevande maken övertar den avlidnes kvarlåtenskap. Den efterlevande maken får i princip göra vad han eller hon vill med kvarlåtenskapen under sin livstid utom att testamentera bort den. I övrigt kan den efterlevande maken göra vad denne önskar med kvarlåtenskapen. Exempelvis är det tillåtet för denne att konsumera, ge bort eller att sälja alla tillgångarna.

Efter att den efterlevande maken avlidit skall de tillgångar som återstår av kvarlåtenskapen fördelas i enlighet med ett förordnande om efterarv i testamentet eller i enlighet med lag. Den efterlevande maken ärver en andel i boet med fri förfoganderätt – inte viss specifik egendom. Som en konsekvens av detta står det den efterlevande maken fritt att testamentera bort en släktklenod under förutsättning att det återstår tillräckligt med tillgångar i dödsboet till att lösa ut makens efterarvingar. Det sistnämnda är lite överkurs men det kan vara viktigt att känna till. Läs mer om inbördes testamente här.

Klicka här för att ladda ner ett testamente som passar just er livssituation!

 

Comments on this entry are closed.