Klicka här för att ladda ner ett samboavtal!

Fråga

Min blivande sambo äger lägenheten som jag ska flytta in i. Han vill att vi ska skriva samboavtal. Vad innebär det?

Svar

Genom att upprätta ett samboavtal kan du och din sambo frångå sambolagens bodelningsregler och själva avtala om hur fördelningen av er gemensamma bostad och bohag skall ske vid en bodelning er emellan.

Sambolagens bodelningsregler omfattar endast samboegendom. Som samboegendom räknas gemensam bostad samt gemensamt bohag. Andra tillgångar såsom exempelvis bankmedel, bilar, båtar, aktier och dylikt skall således inte bodelas i enlighet med sambolagen. Dock kan sambor äga andra tillgångar gemensamt med samäganderätt om de båda betalat för dessa. Detta regleras dock inte av sambolagen utan av samäganderättslagen.

Klicka här för mer information samt möjlighet att ladda ner ett juridiskt korrekt samboavtal!

 

Comments on this entry are closed.