Vad gör en bodelningsförrättare? Vi ger dig gratis svar på din fråga. Välkommen till Thorlund Juristbyrå!

Ansökan om bodelningsförrättare Fråga Jag tänkte lämna in en ansökan om bodelningsförrättare till tingsrätten och undrar om ni kan berätta lite om vad en bodelningsförrättare gör? Svar En bodelningsförrättare träder in om ni inte kommer överens sinsemellan om hur egendomen er emellan skall bodelas. Bodelningsförrättare ansöker du om i tingsrätten och du kan själv ange […]


Fråga Måste jag och min make blanda in en advokat i vår bodelning när vi är så här överens? Vi vill lösa det hela så smidigt och smärtfritt som möjligt och vi är överens. Svar Nej, det måste ni inte. Om ni är överens så räcker det att ni laddar ner ett bodelningsavtal för makar på […]


Bodelning sambor Fråga Hur värderas tillgångarna vid en bodelning mellan sambor? Svar Det är brukligt att värdera bostaden till marknadsvärdet och samboegendomen till återanskaffningsvärdet alternativt till bruksvärdet. Bostadens marknadsvärde bestäms genom att en mäklare eller flera mäklare får värdera bostaden. Återanskaffningsvärdet är det som det skulle kosta en sambo att köpa en likvärdig egendom i […]


Bodelning mellan sambor Fråga Ingår arvegods i bodelning mellan sambor? Svar Egendom som en sambo har fått som enskild egendom genom arv, testamente eller gåva ingår inte i en bodelning mellan sambor. Framkommer det ingenting om att det skall vara enskild egendom i samband med arv eller testamente ingår det normalt inte heller i en […]


Fråga Hur värderas mina och min mans tillgångar vid en bodelning? Svar Det är brukligt att värdera er bostad till marknadsvärdet samt ert giftorättsgods till återanskaffningsvärdet alternativt till bruksvärdet. Er bostads marknadsvärde bestäms genom att en mäklare eller värderingsman får värdera bostaden. Återanskaffningsvärdet är det som det skulle kosta någon av er att köpa en […]