Bodelning sambor Fråga Hur värderas tillgångarna vid en bodelning mellan sambor? Svar Det är brukligt att värdera bostaden till marknadsvärdet och samboegendomen till återanskaffningsvärdet alternativt till bruksvärdet. Bostadens marknadsvärde bestäms genom att en mäklare eller flera mäklare får värdera bostaden. Återanskaffningsvärdet är det som det skulle kosta en sambo att köpa en likvärdig egendom i […]