Fråga Arvsrätt sambo – Jag och min sambo äger en villa gemensamt. Vi har inga barn. Vad händer om någon av oss dör? Ärver sambon då? Svar Sambor har ingen arvsrätt efter varandra. Om en av er avlider så har alltså inte den efterlevande sambon rätt till något arv. Om ni vill ärva varandra så måste […]


Fråga Måste jag och min make blanda in en advokat i vår bodelning när vi är så här överens? Vi vill lösa det hela så smidigt och smärtfritt som möjligt och vi är överens. Svar Nej, det måste ni inte. Om ni är överens så räcker det att ni laddar ner ett bodelningsavtal för makar på […]


Fråga Vi tänkte skriva testamente och vill veta vad det innebär att man testamenterar något med fri förfoganderätt? Svar Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande maken eller den efterlevande sambon ärver och fritt får förfoga över kvarlåtenskapen men får inte testamentera bort den. Klicka här för mer information samt möjlighet att ladda ner ett testamente! […]


Samboegendom Fråga Vad är samboegendom? Svar Samboegendom består av: Möbler. Hushållsmaskiner. Villa eller lägenhet som är införskaffad gemensamt och som används som gemensam bostad. Lösöre som är införskaffat gemensamt och är avsett för det gemensamma hemmet. Detta är alltså egendom som skall delas i en bodelning mellan sambor. Exempel på egendom som inte räknas till […]


Fråga Ärva skulder – Jag undrar om man ärver skulder? När jag dör, ärver mina söner mina skulder då? Svar Dina söner kommer inte att ärva dina skulder eftersom skulder inte går i arv. Vid din bortgång bildas en juridisk person, ett dödsbo, som består av din totala kvarlåtenskap, både dina tillgångar och skulder. Om […]