Fråga Arvsrätt sambo – Jag och min sambo äger en villa gemensamt. Vi har inga barn. Vad händer om någon av oss dör? Ärver sambon då? Svar Sambor har ingen arvsrätt efter varandra. Om en av er avlider så har alltså inte den efterlevande sambon rätt till något arv. Om ni vill ärva varandra så måste […]


Sambors arvsrätt Fråga Jag och min sambo har gemensamma barn och jag har också ett barn från ett tidigare förhållande. Vi har köpt en bostadsrättslägenhet tillsammans. Vi funderar nu på att upprätta ett gemensamt testamente eftersom vi hört att vi inte ärver varandra annars. Stämmer det? Svar Din fråga rör sambors arvsrätt. Det stämmer att […]


Fråga Jag och min kompis tänkte flytta ihop och bo i min lägenhet som är en hyreslägenhet. Behöver vi skriva ett samboavtal? Vad händer om vi blir osams. Vem har rätt till lägenheten? Svar Sambolagens bodelningsregler är bara tillämpliga på sambor. Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har […]


Vem ärver sambo? Fråga Vi lever i ett samboförhållande och vi har inga gemensamma barn. Jag och min sambo har inte skrivit något testamente och har på senaste tiden börjat undra vad som händer om någon av oss dör. Vem ärver egentligen om en av oss dör? Svar Vem ärver sambo? Sambor ärver inte varandra, […]


Vad innebär sambolagen? Fråga Vad innebär sambolagen? Svar Sambolagen (2003:376) reglerar samboegendomen, dvs sambornas gemensamma bostad och bohag och hur fördelningen av den skall ske vid en bodelning. Enligt sambolagen har samborna rätt till hälften var av samboegendomen som är kvar då en eventuell skuldavräkning gjorts och det har ingen betydelse vem som har betalat […]


Bodelning mellan sambor Fråga Ingår arvegods i bodelning mellan sambor? Svar Egendom som en sambo har fått som enskild egendom genom arv, testamente eller gåva ingår inte i en bodelning mellan sambor. Framkommer det ingenting om att det skall vara enskild egendom i samband med arv eller testamente ingår det normalt inte heller i en […]


Samboegendom Fråga Vad är samboegendom? Svar Samboegendom består av: Möbler. Hushållsmaskiner. Villa eller lägenhet som är införskaffad gemensamt och som används som gemensam bostad. Lösöre som är införskaffat gemensamt och är avsett för det gemensamma hemmet. Detta är alltså egendom som skall delas i en bodelning mellan sambor. Exempel på egendom som inte räknas till […]