Äktenskapsförord

Thorlund Juristbyrå upprättar ert äktenskapsförord billigt till fast arvode!Vill ni som makar undanta all eller viss egendom från en framtida bodelning så måste ni skriva ett äktenskapsförord där ni omvandlar denna egendom till enskilda egendom. Att egendom är enskild egendom innebär att den andre maken inte kan göra anspråk på denna vid en framtida bodelning.

Om ni istället vill omvandla enskild egendom till giftorättsgods så är detta också möjligt med äktenskapsförord.

Klicka här för att ladda ner ert äktenskapsförord på Juridiska Dokument!