Inbördes testamente mellan sambor

Testamente sambo - Ett inbördes testamente för sambor som skyddar den efterlevande sambon.

Ett inbördes testamente mellan sambor löser ett väldigt allvarligt problem för sambor, nämligen att de enligt lag inte ärver varandra. Detta kan få väldigt tråkiga konsekvenser för den efterlevande sambon om samborna exempelvis äger en bostad gemensamt.

Med normal bostadsfinansiering är det högst osannolikt att den efterlevande sambon har råd att bo kvar i bostaden sedan den avlidna sambons arvingar fått sitt arv. På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett inbördes testamente för sambor som ni kan känna er trygga med. Det är upprättat av våra jurister och uppdateras löpande i takt med lagstiftningen.

Klicka här för att beställa ert inbördes testamente på Juridiska Dokument!